четвер, 15 жовтня 2015 р.

З історії Чернігівського району : радимо прочитати

1. Горобець С. М. Земські школи Чернігівського району, 1868-1918. Кн. 1 : 1868-1880 / Сергій Горобець. - Чернігів, 2005. - 92 с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.

2. Горобець С. М. Земські школи Чернігівського району, 1868-1918. Кн. 2 : 1880-1890 / Сергій Горобець. - Чернігів, 2005. - 80 с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.

3. Горобець С. М. Земські школи Чернігівського району, 1868-1918. Кн. 3 : 1890-1895 / Сергій Горобець - Чернігів, 2005. - 84 с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.

4. Горобець С. М. Петрушин за часів голодомору 1932-1933 років. Документи. Матеріали. Спогади / С. М. Горобець. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2005. - 183 с. - Бібліогр. в тексті.

5. Горобець С. М. Почесні громадяни села Петрушина / С. М. Горобець. - Чернігів : [б. в.], 2004. - 27 с. : ілюстр.

6. Горобець С. Хроніки громадянської війни. Денікінці і Петрушин / Сергій Горобець. - Чернігів : [б. в.], 2009. - 94 с.

7. Гримченко О. О. Дружинний табір вікінгів в селі Шестовиця : дипломна робота студ. 5-го курсу Ін-ту історії, етнології та правознав. ім. О. М. Лазаревського ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка / О. О. Гримченко ; наук. керівник Коваленко О. Б. - Чернігів : [б.в.], 2001. — 70с.

8. Деякі козацькі та селянські роди с. Роїще Роїської сотні Чернігівського полку / упоряд. Олександр Ляшев. - [Б. м. : б. в.], 2012. - 21, 12, 7, 8, 13 с. : фотогр., табл. - (в обкл.)

9. Дніпровське: минуле та сьогодення : [зб. ст. та матеріалів / Ін-т історії, етнології та правознав. ім. О. М. Лазаревського ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; [редкол. : О. Б. Коваленко та ін.]. - Чернігів : Лозовий В. М., 2011. - 751 с. : [18] с. : ілюстр. - Бібліогр. в кінці ст.

10. Зайченко В. В. Новобілоуська метрична книга та її персоналії / В. Зайченко ; Черніг. іст. музей ім. В. В. Тарновського. - Чернігів : Лозовий В. М., 2012. - 95 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 72-81.

11. Зайченко В. В. Село Новий Білоус та його округа / В. В. Зайченко. - Чернігів : [б. в.], 2003. - 86 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 83-85.

12. Зацаринна І. С. Рід Лизогубів в історії України : магістерська робота студ. 5-го курсу Ін-ту історії, етнології та правознав. ім. О. М. Лазаревського ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка / І. С. Зацаринна ; наук. керівник Кондратьєв І. В. — Чернігів : [б.в.], 2009. — 82 с.

13. Иринин А. М. Черниговщина: история, естественное и экономическое описания края / А. М. Иринин ; Совет кооперат. съездов Черниг. губернии. - Чернигов : [б. и.], 1919. - 156 с. - Библиогр.: с. 154-155.

14. Книга памяти Украины. Черниговская область. Т. 9 : Черниговский район. Щорский район. - Киев : Поисково-издательское агенство "Книга Памяти Украины", 2002. - 1006, [1] с.

15. Книга скорботи України. Чернігівська область: Чернігівський район. Щорський район. - Чернігів : Деснянська правда, 2007. - 335 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 332-334.

16. Курданов А. Голос пам'яті : історія с. Пакуль та його околиць / Андрій Курданов. – Чернігів : Миронівська друкарня, 1998. – 327 с.

17. Курданов А. Л. Літописи сіл Чернігівського району: Андріївська сільська / Андрій Курданов ; Черніг. район. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. - Чернігів: [б. в.], 2009. - 24 с. : ілюстр.

18. Курданов, А. Л. Літописи сіл Чернігівського району. Анисівська сільська рада / Андрій Курданов ; Черніг. район. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2008. - 43 с.

19. Курданов, А. Л. Літописи сіл Чернігівського району: Дніпровська сільська рада / Андрій Курданов ; Черніг. район. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2008. - 44 с.

20. Курданов А. П. Літопис сіл Чернігівського району: Іванівська сільська рада / Андрій Курданов ; Черніг. район. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2010. - 55 с., [8] с. : ілюстр.

21. Курданов А. Л. Літописи сіл Чернігівського району: Кархівська сільська рада / Андрій Курданов ; Черніг. район. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2008. - 19 с.

22. Курданов А. Л. Літописи сіл Чернігівського району: Ковпитська сільська рада / Андрій Курданов ; Укр. ін-т нац. пам'яті, Черніг. район. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2012. - 87, [1] с. : [8] л. ілюстр.

23. Курданов А. Л. Літописи сіл Чернігівського району: Пакульська сільська рада рада / Андрій Курданов ; Черніг. район. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2009. - 122 с. : фотогр.

24. Курданов А. Л. Літописи сіл Чернігівського району: Седнівська сільська рада / Андрій Курданов ; Черніг. район. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. - Чернігів: [б. в.], 2008. - 63 с. - Бібліогр.: с. 53-63.

25. Курданов, А. Л. Літописи сіл Чернігівського району. Старобілоуська сільська рада / Андрій Курданов ; Черніг. район. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2008. - 20 с.

26. Курданов А. Л. Літописи сіл Чернігівського району: Терехівська сільська рада / Андрій Курданов ; Черніг. район. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2010. - 24 с. : ілюстр.

27. Курданов А. Л. Літописи сіл Чернігівського району: Хмільницька сільська рада / Андрій Курданов ; Черніг. район. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2008. - 36 с. : ілюстр.

28. Курданов А. Л. Літописи сіл Чернігівського району: Хмільницька сільська рада / Андрій Курданов ; Черніг. район. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2008. - 36 с. : ілюстр.

29. Курданов А. Л. Літописи сіл Чернігівського району: Шестовицька сільська рада / Андрій Курданов ; Черніг. район. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2008. - 51 с. : ілюстр.

30. Курданов А. Л. Літописи сіл Чернігівського району: Шибиринівська сільська рада / Андрій Курданов ; Черніг. район. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2008. - 32 с. : ілюстр.

31. Курданов А. Л. Матеріали з історії Чернігівського району. Ч. 1 / Андрій Курданов ; Черніг. район. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2008. - 65 с.

32. Курданов, А. Л. Матеріали з історії Чернігівського району. Ч. 2 / Андрій Курданов ; Черніг. район. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2008. - 60 с.

33. Курданов А. Меморіал загиблим воїнам на сільському кладовищі в с. Ковпита Чернігівського району / Андрій Курданов. - Чернігів : [б. в.], 2011. - 24 с. [4] с. : ілюстр.

34. Курданов А. Л. Село Пакуль на зламі століть / А. Л. Курданов. – Чернігів, 1996. – 56 с.

35. Курданов А. Хроніка втрат земляків у Другій світовій війні (1940-1945 рр.) села Ведильці та Малійки / Андрій Курданов ; Укр. ін-т нац. пам'яті, Ченіг. район. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2011. - 40 с.

36. Курданов А. Хроніка втрат земляків. Меморіал загиблим воїнам у с. Ковпита / Андрій Курданов ; Укр. ін-т нац. пам`яті, Черніг. район. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. - Чернігів, 2011. - 52 с., [8] с. : ілюстр.

37. Курданов А. Хроніка втрат земляків у Другій світовій війні (1941-1945 рр.) села Шестовиця / Андрій Курданов ; Укр. ін-т нац. пам'яті, Черніг. район. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2011. - 38 с. : ілюстр.

38. Лазаревский А. М. Люди старой Малороссии. Лизогубы, Милорадовичи, Миклашевские и Свечки: (из 1, 3 и 8-й книжекъ "Кіевской Старины" за 1882 г.) / А. М. Лазаревский - Чернигов : [б. и.], 2009. - 62 с. - Ксерокопия. - Вых. дан. ориг. : Кіевъ : Типографія Г. Т. Корчак-Новицкаго, по Михайловск. ул., въ собств. д., 1882. - Библиогр. в подстроч. примеч.

39. Літопис доль таднів минулих : [історико-документальне видання] / [ред. кол. : М. М. Ганжа ; упоряд. : Г. Г.Адруг-Дараган, А. Л. Курданов]. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2013. - 611 с. : фотогр. - Бібліогр.: с. 605-609.

40. Ляшев О. В. Роїще - село, сотенне містечко : іст.-етногр. нарис / О. В. Ляшев. - Чернігів : [б. в.], 2002. - 144 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 133-144.

41. Метричні книги села Петрушина Кн. 1: 1857-1869 / Від. освіти Черніг. райдержадмін. ; [підгот. С. М. Горобець]. - Чернігів : [б. в.], 2004. - 135 с. - (Історія села Петрушин).

42. Містечко над Сновом : зб. ст. і матеріалів ; [редкол.: Т. П. Демченко (відп. ред.) та ін.]. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. - 338 с. - Бібліогр. в кінці ст.

43. Павліон С. А. Історія села Новий Білоус : дипломна робота студ. 5-го курсу Ін-ту історії, етнології та правознав. ім. О. М. Лазаревського ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка / С. А. Павліон ; наук. керівник Тарасенко О.Ф. — Чернігів : [б. в.], 2006. — 98 с.

44. Рідкісні джерела. Вип. 2: Генеральний опис Лівобережної України. Село Петрушин. 1767 / [підгот. С. М. Горобець]. - Чернігів : [б. в.], 2003. - 90 с. - (Джерела з історії Петрушина).

45. Сапон В. М. Седнів : іст.-краєзн. етюди / В. М. Сапон. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2004. - 91 с. : ілюстр.

46. Село над Десною - Шестовиця : зб. статей і матеріалів / редкол.: В. П. Коваленко, А.Л. Курданов ; відп. ред. О. Б. Коваленко. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. — 344 с.

47. Сіверські скрижалі. Краєзнавчий портрет Чернігівщини / за загал. ред. В. Ткаченка . – К. : «Дім, сад, город», 2011. – С.586.

48. Ситий І. Метрична книга с. Редьківки як джерело з історії людності Чернігівського Подніпров'я XVIII ст. / І. Ситий ; Черніг. обл. іст. музей ім. В. В. Тарновського, Черніг. район. держадмін. – Чернігів [б. в.], 2004. - 64 с. : ілюстр. - Бібліогр. в підрядк. прим.

49. Таранушенко С. Лизогубівська кам`яниця у м. Седневі : [ксерокопія] / С. Таранушенко ; Нар. комісаріят освіти УРСР, Укр. ком. охорони пам'ятників культури. – К. : Рух, 1932. - 51, [1] с. : ілюстр.

50. Чернігівський губернський революційний трибунал. Вип. 1 : "Дело по обвинению Карпа Буштрука, Пухового и Максименко в ограблении жителей села Черториевки Лаврененко, Товстолеса и других" : (16 февр. 1919 - 13 апр. 1921) / [підгот. С. М. Горобець]. - Чернігів : [б. в.], 2003. - 18, [1] с. - (Джерела з історії села Петрушина).

51. Чернігівський район запрошує / Черніг. райдержадмін. Черніг. обл. - Чернігів : [б. в.], 2008. - 20 с. : ілюстр. - Укр., англ.

52. Ярошенко Ю. В. Шестовиця на дорогах війни / Ю. В. Ярошенко. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2005. - 95 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 89-94.

53. Ярошенко Ю. В. Шестовиця на дорогах війни / Ю. В. Ярошенко. — Ніжин : Аспект-Поліграф , 2005. — 96 с.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар